تبلیغات
بانوی ایرانی
بانوی ایرانی

:: با شکست در عشق چه باید کرد؟ ::


به نام خالق عشق

1) تمرکز این نوشتار بر روی عشق زمینی و به تعبیر دیگر عشق مجازی است، که در مقابل عشق حقیقی بازشناسی شده و مراد از آن محبت شدید (نه محبت معمولی) بین تنها و تنها دو فرد انسانی است. عاشق و معشوقه ها در این میدان در چهار صورت قابل فرض اند: اول: عاشق و معشوق هر دو مرد باشند؛ دوم: عاشق و معشوق هر دو زن باشند؛ سوم: عاشق مرد و معشوق زن باشد؛ چهارم: عاشق زن و معشوق مرد باشد. در این میدان جای سخن بسیار است و نگارنده در جای دیگر به تفصیل به ماهیت و اقسام و... عشق پرداخته است (منصورنژاد محمد، عشق زمینی، ناشر: مؤلف: 1381).
2)
با فرض اینکه عشق بین دو فرد با تمام آثارش شکل گرفته (که حداقل اثرش آن است که این محبت شدید، فقط بین دو فرد ساری و جاری است و به قدری شدید است که این دو و خصوصا عاشق را از توجه به دیگران بازداشته است). ممکن است به دلایلی عاشق و معشوق، در حالی که همچنان به هم علاقه مند و نیازمندند، مجبور شوند که از یکدیگر فاصله بگیرند و این روابط و تجربه ها را قطع نموده و همدیگر را فراموش نمایند. و از آنجا که فراموش کردن و پشت سر گذاشتن فضاهای عمیق، شدید و نفذ عشق، به هیچ عنوان کار سهلی نیست و ممکن است به جد در فعالیت های عادی فراد اختلال ایجاد کند، از این رو لازم است که برای برون رفت از این وضعیت به چاره جویی نشست و به این سؤال پاسخ داد که در عشق ناکام و شکست خورده چه باید کرد؟ چگونه باید از این فضا فاصله گرفت و به وضعیت عادی زندگی پرداخته و این توان و فرصت را بیابند که از زندگی لذت ببرند؟
3)
در پاسخ بدین مشکل و برای شکست خورده در میدان عشق، حداقل دو دسته پیشنهادات، قابل توصیه اند:
الف) نسخه هایی غیر از عشق:

از آنجا که فضای عشق، تمام وجود آدمی را اشغال می کند و به تمام ابعاد شخصیت آدمی معنا و شکل می دهد، پس از خالی شدن چنین امر فراگیر و نفذی، آدمی در قلب و جانش خلاهای بسیار شدیدی احساس می کند که به نحوی باید این محیط خالی را پر کرد. از جمله مشغله های پیشنهادی، کارهای سخت، جسمانی، سنگین و نیز ورزشی است (کارهای یدی، کوهنوردی، دویدن، شنا و...). ممکن است فرد را به سوی امور زیبایی شناختی، لطیف، فرحزا و قلبی فراخواند که مثلا به امور هنری و ادبیات بپردازد (شعر، موسیقی، خطاطی، نقاشی، شرکت در محفل ادبی و...). ممکن است غذایی که برای عاشق شکست خورده تجویز می شود، از مقوله های جسمی و قلبی نباشد، بلکه او را به تلاش عقلانی جدی فراخواند (مثلا پژوهشهای علمی، خصوصا میدانی و تجربی و...).
اینگونه نسخه ها گرچه ممکن است به عنوان دارو تلقی شوند که می توانند بی قراری های شکست در عشق را موقتا آرام نمایند، اما فی الواقع اینگونه توصیه ها، نسخه های دوانما هستند و حداکثر کارکرد آنها ایجاد نقشی مسکن و آرام بخش به صورت موقتی است و فرد بحران زده ممکن است از این فضا قانع نشده و مجددا به حالت اول بازگردد.
ب) نسخه هایی بر مبنای عشق:
به نظر می رسد که پادزهر اصلی عشق، همان عشق است و تنها با عشق می توان توسن سرکش عشق را مهار نمود. عاشق شکست خورده در این میدان را نه می توان و نه جایز است که از نعمت وجود عشق، بازداشت. نمی توان او را از این فضا بیرون آورد، چون کسی که تجربه ی لحظه های شیرین، عمیق و جذاب عشق را داشته، با هیچ تجربه ی دیگری به آن حد و گستره از تجربه های هجر و وصل، لذت و غم، آرامش و اضطراب، نمی تواند برسد و درنتیجه، همیشه در عطش و تشنگی می ماند.
جایز نیست و نباید گوهر عشق را از کسی گرفت، زیرا برای مهمترین بعد وجودی آدمی، یعنی قلب، بهترین و لذت بخش ترین غذاست. از این رو آنان که در این موضوع به دنبال پاک کردن صورت مساله اند، بسیار به خطا می روند. اینجاست که باید برای جایگزینی فضای عشق، تنها و تنها به عشق تمسک جست. به عبارت دیگر نباید عشق را در آدمیان جابجا کرد، چون نیاز جدی است و جایگزینی مناسبتر، بلکه در حد خود ندارد، بلکه باید معشوق را جایجا کرد و تغیین داد. اما مصداق معشوقها برای چنین عاشق بحران زده یی در سه سطح قابل فرض اند:
اول، معشوقه ی فراانسانی:
مراد از مصادیق، معشوقه هایی هستند که جنبه ی تجرد داشته و قرار نیست عاشق با قالبی ملموس، مشهود و ملموس، مثل سایر اشیاء و آدمیان سروکار داشته باشد، بلکه با امور و مصادیق مجرد، غیرملموس و غیرمشهود مواجه است. به عبارت دیگر، برای فرار از عشق مجازی، می توان به دامن عشق حقیقی چنگ زد. از آنجا که ورود به فضای عشق حقیقی، توان، ادراک، تخیل و امکانات ویژه می طلبد، که کار هر کسی نیست، عاشق ناکام از آنجا که تمزین پرواز، تلقین حرکتهای سنگین روحی، تجربه ی تخیلهای عمیق و همه جانبه را دارد، بسیار مستعد است که در سطوح بالاتری نیز پرواز نماید. از این رو می توان به این گونه عاشقها گفت، وارد فضای عشق الهی و معنوی شوید، با خدا سودا کنید، با مسایل و اشخاص معنوی (مثلا معصومین) عشق بازی کنید و عطش وجودی خودتان را از سرچشمه های اصیل و سالم عشق فراانسانی سیراب کنید و با توکل و توسل به آرامش برسید.
این راه رفتنی، قابل وصول و نتیجه بخش است. (بد نیست از این زاویه تجربه های معنوی مولانا پس از ازدست دادن شمس تبریزی و استاد محمدحسین شهریار پس از نومیدشدن از معشوقه اش مورد توجه و تامل قرار گیرند). اما راهی است صعب و سنگین و از این رو در حد همه ی انسانها و هر سطح از عاشق فرومانده از راه نیست. اینجاست که در چاره جویی برای فرد شکست خورده در عشق، باید وزنه های سبکتر و قابل حملتر از عشق حقیقی پیشنهاد کرد، در عین حال که این راه را برای سالکان جدی، عاشقان توانا و روندگان با عزم جزم بازگذاشت و بر روی آن به عنوان راه حلی اساسی تکیه کرد.
دوم، معشوقه ی فروانسانی: ممکن است به عاشق خسته گفت که چرا از طبیعت زیبا بهره نمی گیری و با آن مانوس نمی شوی؟ چرا از این همه پرندگان و حیوانات متنوع و دوست داشتنی غفلت می کنی و چرا خودت را پایبند امور و مصادیق غیرانسانی نمی کنی که پاسخهای مناسبی نیز از آنان دریفت کنی. مثلا چرا به تغذیه و تربیت پرندگان زیبا نمی پردازی؟ چرا با آب و گل خلوت نمی کنی و آرامشت را از این طریق نمی جویی؟ چرا با پروراندن برخی حیوانات که قدرشناس و وفادارند، مشغول نمی شوی؟و...
گرچه اینگونه معشوقه ها نیز جذاب اند و آدمیان زیادی را نیز دلبسته ی خود کرده اند، ولی برای کسی که تجربه ی عشق انسانی دارد و ناکام مانده است، این گونه معشوقه ها به جهت پایین بودن سطوح توانایی ها و جذابیت ها، قانع کننده نبوده و لذتش ناقص بماند و از این رو ممکن است فضای غم و تلخی شکست مجددا برای او احیا شود. از این رو این جایگزینی در عشق، گرچه مفید است و به عنوان معادلهای غیرکامل، قابل تجویزند، اما می توان نسخه های مناسبتری نیز برای این درد تجویز نمود.
سوم، معشوقه ی انسانی: در اینجا توصیه و تجویز آن است که اگر معشوقه یی به هر دلیل از دست رفت، چرا یکی دیگر در حد او و یاشد بهتر از او را برنگزیند؟ به جای یک انسان، به انسان دیگری مهر ورزید و به معاشقه نشست. ممکن است گفته شود که این تجویز سطحی و غیرجامع است. زیرا کسی که غرق در فضای سنگین عشق است، معشوقه ی سابق تمام فضای ذهنی و جانش را اشغال کرده است. او نه جایی برای مهرورزیدن (در حد عشق) به دیگران دارد و نه این فرصت و توان را دارد که برای جابجایی معشوق، عزم جزم کند و پادررکاب نماید. این اشکال بی وجه نیست، اما توصیه ی ما نیز بی قید و شرط نیست و با رعایت این قیود، برداشتن این بار ممکن می شود. در مسیر جایگزینی معشوق، باید به نکات زیر توجه داشت:
اولا: چنین فرد بحران زده از تجربه ی کارشناسان و از مشاوره با صاحبنظران، هرگز غفلت نورزد. زیرا آشنایان با پیچ و خمهای وجود آدمی و بحرانهایش، ممکن است راههای میانبر و حد وسطی را بشناسند که راه برون رفت از مشکل را برای دیگران بسیار تسهیل می نمایند.
ثانیا: تغییر معشوقه، یک شبه و در اندک زمان به سادگی ممکن نیست. از این رو به عاشق آسیب دیده باید فرصت داد تا اندکی از مشغله های وجودیش فروکش کند. تجربه های تازه تر نماید، با حوادث و مسایل نویی دست و پنجه نرم کند و اندک اندک از شعله های فروزان عشق، فاصله گیرد، تا قابلیت و ظرفیت تجربه ی جدید و دریفت محبت فرد جدید را پیدا کند و از سویی ببیند که در درون نیازی اساسی وجود دارد و پاسخ می طلبد، و از سوی دیگر به اینجا برسد که پاسخ شایسته برای آن حاجت ندارد، تا به فکر غذای مناسب برای رفع آن نیاز بیفتد.
ثالثا: آدمیان بر اساس باورهایشان زندگی می کنند. انسانها در قالبهای ذهنی و تصاویر ذهنی خود، پیش فرضهایی دارند که مبنای ادراک و کنش آنان است. برخی از این باورها صواب اند و باید حفظ و تقویت شوند. اما بسیاری از تصاویر ذهنی اگر غلط هم نباشند، این قابلیت را دارند که جایگزینهای مناسبتری پیدا کنند (و البته اگر غلط اند، باید جایجا شوند). عاشق نیز از معشوق پیشین و شرایط یک معشوق مطلوب و... پیش فرضهایی دارد که با تامل و با راهنمایی فراد محبوب، می تواند قالبهای ذهنی و پیش فرضهایش را جابجا کند، آنگاه آماده ی دریفت تجربه ی جدید خواهد شد.
رابعا: برای اینکه فضای سابق مورد غفلت و فراموشی قرار گیرد، حتما باید هر اثر، نکته، مطلب و اشیاء مربوط به فضای عشق پیشین در معرض دید و در دسترس عاشق ناکام نباشد. از این رو باید هر آنچه که خاطره ی گذشته را تجدید می کند، چاره جویی نمود و از آن عقبه رهایی یفت و فاصله گرفت، تا آنکه صفحه ی جانش آمادگی دریفت تجربه ی جدید را بیابد.
حاصل آنکه با رعایت شرایط فوق (مشاوره، فاصله ی زمانی، تغییر تصویر ذهنی و محو آثار پیشین) می توان از تجربه ی شکست در عشقی رهایی یفته و با جایگزینی معشوق جدید، از زندگی لذت برد. واضح است که شرایط یادشده، بسترها را فراهم می کند و فرد بحران زده باید فعالانه بسترهای لازم را در این شرایط مناسب برای گزینش جایگزین مناسب فراهم کند و صفحه ی جانش را برای ورود فرد دیگر باز کند و آنگاه روح بحران زده و خسته اش به قرار برسد
طبقه بندی: روانشناسی، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 7 آذر 1388 توسط بانو ایرانی | نظرات ()


عشـق مـیـان دو فـرد طــی چنـــدین مرحله متفاوت تكامل می یـابد كه به مـنـظور بــقای عشق هر كدام ازاین مراحل اهمیت خاص خود را دارا میباشد این مراحل شامل:


مجذوب شدن، دلربایی، هوس (اشتیاق مفرط)، صمیمیت و تعهد است:

1- مرحله مجذوب شدن
واكنــش مـثـبـت نسـبت به یك شخص است كه خود به دومرحله تقسیم بندی میگردد:

* مجذوب شدن فیزیكی:
هنگامــی روی مــــی دهد كه جـسم شمـا نــــسبت به یك شخص از خود واكنش نشان میدهد. واكنشهایی همچون: افزایش ضربان قلب، افزایش درجه حرارت بدن، تعریق كف دستها و دلهرگی. این مرحله سطحی ترین و ابتدایی ترین مرحله عشق میباشد اما در عین حال یكی از قدرتمند ترین عوامل است.

* مجذوب شدن عاطفی:
هنگامی كه اوضاع و احوال مساعد و مطلوب باشد شكل میگیرد. پس از آنكه شما از لحاظ فیزیكی مجذوب شخصی گردید سپس باب گفتگو را با وی خواهید گشود و اگر متوجه شدید كه اشتراكاتی با یكدیگر دارا میباشید از قبیل سرگرمیها، طرز تفكر، ایدئولوژی، شغل، تحصیلات، علایق و دیگر زمینه های مشترك سپس از لحاظ احساسی مجذوب یكدیگر خواهید گشت.

همچنین مجذوب شدن از لحاظ عاطفی حتی میتواند در فقدان مجذوب شدن از لحاظ فیزیكی نیز به وقوع بپیوندد. در این صورت پیوند و رابطه مستحكم تری ممكن است میان دو فرد ملاقات كننده پدید آید. زیرا پیشداوریها و پیش فرضهای مبتنی بر ظاهر فیزیكی دیگر وجود نخواهند داشت.


2-دلربایی
در اصل به عمل تلاش برای تاثیرگذاری و جلب توجه و نظر فردی دیگر توسط توجه متقابل و اهدای هدایا و غیره اطلاق میگردد. دلربایی نیز دو قسم است:

دلربایی خودخواهانه و دلربایی غیر خودخواهانه و با خلوص نیت.

دلربایی خود خواهانه:
هنگامی روی میدهد كه شما اقدام به اعمال رمانتیك میزنید صرفا بمنظور منفعت شخصیی خودتان. مانند هدیه دادن برای تحت تاثیر قرار دادن شریك خود. در واقع شما دلربایی را بعنوان یك آلت و به عنوان معامله بكار میبرید.

دلربایی خالصانه:
هنگامی روی میدهد كه شما تنها برای دلخوشی و لذت شریكتان دست به اعمال رمانتیك میزنید. شما نیز تنها از خوشحالی و لذت شریك خود ابراز خوشنودی میكنید.

دلربایی (و یا عشق) خودخواهانه خیلی زود به سردی گراییده و زایل میگردد. اما دلربایی ( و یا عشق) عاری از هر گونه خودخواهی تداوم خواهد یافت. از آنجایی كه دلربایی و رمانتیك بودن یك عمل میباشد بسیاری از افراد كه مدت زیادی را با یكدیگر گذرانده اند آن را به دست فراموشی میسپارند اما با تلاش آگاهانه قادر خواهند بود شعله های آن را مجددا افروخته سازند.


3- مرحله هوس(اشتیاق مفرط)
آرزوی داشتن فردی، تا آن حد كه جدایی از آن فرد غیر ممكن میگردد. این هنگامی است كه رابطه احساسی مبدل به رابطه فیزیكی میگردد. این مرحله بسیار حائز اهمیت است. این مرحله لحظه ای است كه رابطه به یك دو راهی منشعب میگردد كه دو فرد میباید یكی از آن دو راه را برای ادامه مسیر برگزینند: یك راه كه به تباهی می انجامد و مسیر دیگر كه به مرحله والاتر منتهی میگردد.


4- مرحله صمیمیت
به یك ارتباط تنگاتنگ و بسیار نزدیك اطلاق میگردد. دو فرد افكار، عقاید، احساسات و رویاهایشان را با یكدیگر قسمت میكنند. در یك صمیمت حقیقی چیزی برای پنهان ساختن از یكدیگر وجود نخواهد داشت. صمیمیت یك پدیده ناگهانی نبوده بلكه یك روند تدریجی و پیشرونده میباشد كه هیچگاه متوقف نمیگردد. هرگاه صمیمیت در یك رابطه وجود نداشته باشد ممكن است آن رابطه برای مدتی دوام بیاورد اما همیشگی نخواهد بود.


5- مرحله تعهد
به التزام برای صادق و وفادار ماندن به همسر خود در سراسر سختیها و خوشیهای زندگی اطلاق میگردد. اگر شما قادر بوده اید تا این مرحله از عشق پیشروی كنید پس چرا میخواهید به همه چیز پشت پا بزنید؟ به یكدیگر گوش دهید، با یكدیگر سازش كنید و به خاطر داشته باشید كه برای دستیابی به این مرحله و موفقیت مسیر دشواری را پیموده اید. بنابراین قدر جایگاه خود را بدانید.

 
طبقه بندی: چگونه به دنیای درونی مردان آگاهی یابیم !، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 7 آذر 1388 توسط بانو ایرانی | نظرات ()
برخـی افراد ممكن است با خواندن این مقاله پیشنهادات من را غیر اخلاقی و غیر منـصـفانـه تلقی كنـنـد. بـه بـازیگرفتن احساسات دیگران كار نـا پـسـندی است بـخـصوص كسانی كه بسیار دوستتان دارند. خیلی خوب میشد هركسـی را كـه خـواهان او بـودیـد سـهـل و آسـان بـه دستمیاوردید بدون آنكه نیاز به نقش بازی كردن داشته باشید.اما متاسفانه دنیای واقعی همیشه اینگونه عمل نـمـیكند.بعضی وقتها شما به امید بدست آوردن فرد خاصی ماههاخود را به آب و آتش میزنید به عشق او زنـدگی میكنـید وحسرت داشتنش را میكشید و عاقبت بدون ثمر و نتـیجـه ناكام می مانید. و آنـجاسـت كـه راهـكـارهـای ذیل ناگهان همچون موهبتی آسمـانـی جـلـوه گـر خـواهند شد. البته توصیه های من سحر و جادو نبوده و آنگونه نیز نمیـبـاشـد كه شخصی را برغم خواست و میل باطنی و با بكارگیری این تكنیكها وادار بـه آن كند كه دلباخته و عاشق شما گردد. كاری كه این تكنـیـكها انجام می دهند شـانـس و اقـبـال را بمقدار زیادی به سود شما افزایش می دهند. آیا این كار شرورانه و نادرست است؟ من اینطور فكر نمیكنم بنابراین به مطالعه خود ادامه دهید.


 
زیاد معاشرت كنید... سپس غیر قابل دسترس گردید

هـر چه بیشتر با شخصی ارتباط داشته باشید آن شخص بیشتر شما را دوست خواهد داشت. این را دیوید لیدمن متخصص رفتار انسانها بیان می كند. در واقع حق با اوسـت. چندین مطالعه دیگر نشان داده كـه در مـعـرض قـرار گـرفـتن مكرر با هر محرك خاص ما را نسبت به آن محرك علاقه مند تر می گرداند. (تنها زمانی این نظریه صدق نمی كنـد كـه واكنش اولیه ما به آن محرك منفی باشد). بنابراین در ابتدای آشنایی از آنكه كناره گیـر، گریزان و غیر قابل دسترس باشید، پرهیز كنید. در عوض به دنبـال بهانه های فراوان برای آنكه وقت خود را با وی بگذرانید باشید.

اكنون حواستان را كاملا جمع كنید چون این مرحله زیركانه بوده و احتیاج به مهارت دارد. درست زمانی كه مطمئن شدید كه او را مجذوب خود كرده و محبوب گشته اید به تدریج معاشرت خود را كاهش داده و كمتر در دسترس قرار گیرید و این كـار را تـا زمانی كـه وی دیگر شما را دیگر ملاقات نكرده و نبینـد ادامه دهید. شـما هم اكنون "قانون كمـیابی" را بطور مؤثر بكار گماردید. همه ما واقف هستیم كه: مردم خـواهـان چیزهایی هستـند كه نمیتوانند داشته باشند. و همیشه در دسترس بودن شـما سبب كاهـش ارزش و شـان شما می گردد. برای مثال هـرگـاه پـایتان را از در خانه بیرون بگذارید و با توده عظیمی از الماس بروی زمین روبرو گردید، كم كم برایتان عادی شده و دیگر آنها را بچشم سنگهای گرانبها و ارزشمند نخواهید نگریست. این قانون كمیابی است كه سبب میشـود بـیشتر طالب آنها گردید. با آنان باشید و سپس كمیاب گردید و مشاهده خواهید كرد محبوب تر می شوید. ما مرتبا در مورد مسایلی چون شور و اشتیاق، جـاذبـه جـنـسـی و عـشـق صحبت به میان میاوریم اما به "شباهت ها" اشاره ای نمیكنیم . بـایـد آگـاه باشیم افراد با خصوصیات متضاد در بلـنـد مـدت جـذب یـكدیـگر نـمی شوند. ما همواره در جستجوی شباهتها میان خود و شریك زندگیمان می بـاشیم. اغـلب ما بـا گـشـتـن و مـعـاشرت با دوستانی كه مورد علاقه امان نمی باشند ترس داریـم پس چـرا با مـعشـوق خود چنین كنیم؟ علاقمند بودن و دوست داشتن كسی بسیار مهم تر از آن است كه ما عاشق آن فرد باشیم. تنـها شباهت های اخلاقی و شخصیتی ما نیست كه حائز اهمیت میباشد. هرگاه شما با فردی كـه از لـحاظ ظاهـر شبـیـه شـما باشد آشنا گردید، احتمال آنكه وی شیفته و دلباخته شما گردد 4 برابر بیشتر میباشد.

 
كار دلپسندی برایش انجام ندهید.... بـگذاریـد او برایتان كارهای دلپسندی انجام دهد

هرگاه شما كار پـسـنـدیـده ای بـرای شـخـصی انجام دهید، از دو جهت احساس خوبی خواهید داشت: احـساس خـوشـنودی از خـودتان و صمیمیت با فردی كه شما اندكی با عملتان لوسش كرده اید. ما معمولا بمنظور توجیه زحمات و یا هزینه هایی كه صرف فرد مورد نظر كرده ایم در شایستگی و استحقاق وی مبالغه وخیالپردازی میكنیم. سـرانجام آنكه:ما آن فرد را بیشتر دوست خواهیم داشت.هرگاه شخصی برای ما كار پسندیده ای انجام میدهد، خوشنود میگردیم. اما در كنار آن احساسات ناخوشایند دیگری نیز تظاهر خواهند كرد. گاه غرق در هیجانات میشویم. در تـنگنا قرار می گیریم كه مانند همان فرد بامعرفت كه آن لطف را در حق شما كرده عمل نماییم یعنی آنكه لطفش را جبران كنیم. و حتی زمانیكه آن عمـل نـیك از سوی شخصی صورت می گـیـرد كـه شـما علاقه وافری به وی داشته اما نسبت به احساسش نسبت به خودتان مردد هستید، مسئله بسیار بغرنج تر میگردد. متوجه منظورم می شـوید؟ هنگامی كه ما شیفته و شیدای شخصی می شویم، ناگزیریم برای او كارهای لطف آمیزی انجام دهیم.اما بهتر آنست اجازه دهید او شما را لوس كند.

 
به او نگاه كنید...

زیـك روبیـن روانـشـنـاس دانشگاه هاروارد مطالعه ای را صورت داد تا دریابد آیا قادر است عشق را بطور علمی توسط ضبط مدت زمانی كه دو عاشق بیكدیگر چشم دوختـه انـد، مورد اندازه گیری قرار دهد. وی دریافت كه دو فردی كه عمیقا عاشق یكدیگر می بـاشند 75 درصد از زمانی را كه گفتگو می كنند، به همدیگر نگاه می كنند. و هـنـگـامی كه فرد ناخوانده ای به میان صحبتشان وارد میگردد آهسته تر روی از یكدیگر برمی گـردانـنـد. در گـفـتـگوهـای معمولی افراد 30 تا 60 درصد از وقت را به نگاه كردن به یـكدیـگر اخـتـصـاص می دهند. اهمیت مقیاس روبین واضح میباشد: احتمال آنكه بگوییم دو فرد تا چه میزان عاشـق و دلبـاخته یـكدیـگر هستند را می تـوان بـا انـدازه گیـری مـدت زمـانـی كـه آن دو عاشقانه به یكدیگر زل می زنند تخمین زد. برخـی روانـكاوان از آن در حین مشاوره برای آنكه دریابند تا چه اندازه زوجین به یكدیگر علاقه و عشق دارند سود می برند. هـمچنین این موضوع اطلاعات سودمند زیادی را بـرای آنـكه بـخواهید شخصی دلباخته شما گردد در اختیارتان قرار میدهد. اینگونه كه: هرگاه به شخصی كه دوسـتـش می دارید در حین گفتگو 75 درصد از زمان به وی نگاه كنید. با این كار مغز آن فرد را فریب میـدهید. مـغز آن شخص آخرین باری كه فردی تا این اندازه به او نـگـاه كـرده را بـخاطر آورده و تـحلـیـلش از این نگاه طولانی، وجود عشق و علاقه خواهد بود. در نتیجه این طـور مـی انـدیـشد كه عاشق شما است و مغزش شروع به ترشح فنیل اتیلامین (PEA) می كند. ایـن مـاده از خانواده آمفی تامین ها میباشند كه توسط سیستم عصبی ترشح میگردد.هنگامی كه ما عاشق میشویم PEA همان عاملی است كه سبب تعریق كف دستان، احساس دل آشوبی، و افزایش ضربان قلب میشود.هر چه شخصی كه شما خواهانش میباشد PEA بیشتری بدرون جریان خونش جاری گردد احتمال آنكه او دلـبـاخـتـه شـمـا گـردد افـزایـش میـیابد. زمانی كه شما نمی توانید صادقانه فردی فرد بی رغبـتـی را وابسته خود كنید، بكارگیری این تكنیك تولید PEA را كاملا میسر خواهد نمود. امتحان كنید.مطمئن هستم از نتیجه كار خود شگفت زده خواهید شد. زمـانـی كـه بـا شخصی هستید به وی حس عاشق بودن را القا كنید و اینكه او سـرانـجـام بـاورش شـود كه عاشق شما است، زیاد بطول نخواهد انجامید.

 
روی برنگردانید...

دیـگر یـافته های تعیین كننده در تحقیقات روبین: اگر فردی بـه زن و شوهری كه در حـال گفتگو هستند، ملحق گردد، مدت زمان زیادی طول می كـشـد تـا نگاه آن زوج از یكدیگر منحرف شده و به نفر سوم برگردانده شود. باز هرگاه این عمل را با شـخصـی كـه هنوز دلباخته شما نگشته بكار بندید، به او طوری القا میكنید كـه گویی دلبـاخته شماست و باعث سرازیر گشتن مقدار بـیـشـتـری PEA داخـل جریان خونش می شـوید. لئیل لونـز، مـتخصص روابط انسانها، این تكنیك را "چشمان آب نباتی" نـام نـهـاده. چشمانتان را به چشمان فردی كه دوستش می دارید قفل نموده و ثابت در همان حالت نگه دارید. حتی زمانی كه او صحبتـش پـایـان یـافـت و یا آنكه شخص دیـگـری به شما مـلـحـق شد، روی برنگردانید. وقتی سرانجام خـواسـتـیـد چشمانتان را از چشمانش برگردانید (پس از 4-3 ثانیه) آن كار را با بی میلی و آهستگی انجام دهید دقیقا مانند آنكه توسط یك آب نبات به یكدیگر چسبیده اید. شاید این تكنیك زیاد سودمند به نظر نرسد ولی باور كنید هرگاه بطور صحیح صورت گیرد از تعجب نفس شما را بند خواهد آورد. اگرآنقدر كمرو و خجالتی می باشید كه قادر نیستید مستقیما به چشمها خیره شـویـد از تكنیك آب نـبـات صـرف نظر كرده و از این روش استفاده نمایید.بفردی كه وارد گفتگوی شما شده روی برگردانده اما به محض آنكه سخنان آن فرد پایان یافت، بـه سرعت چشمانتان را به سمت شخص مورد علاقه خود بازگردانید. این یك حركت بررسی كنـنده است. شما میـخواهید واكنش وی را از آنچه گوینده بیان داشته مورد بررسی قرار داده و بـه وی تفهیم كنید كه بیش از آن فرد به او علاقه مند هستید.

 
از علم مردمك سنجی كمك بگیرید...

ما هـمگی با حالت چشمها پیش از خواب آشنا هستیم وقتی بـه آنها مینگریم نگاهـی خمارآلود است. شما تنها به یك چیز برای ایجاد حالت چشمان پیش از خواب نیاز دارید: مردمك های بزرگ و متسع. بر طبق علم مردمك سنجی این عاملی اسـت كـه هـمه ما به آن پاسخ می دهیـم. شـما قادر نیستید مردمك چشم خود را آگاهانه كنترل كنید (به همین خاطر است كه می گویند چشمها هیچگاه دروغ نمیگویند). اما شما میتوانـیـد با ایجاد شرایط مناسب حالت مردمك منبسط را پدید آورده و به نتیجه دلخواه بـرسید. ابتدا نور را كاهش دهید. هـرگاه میـزان روشـنـایـی و نـور مـحیـط كاهـش یابد مردمك چشمها متسع میگردند. به همین خاطر است كه استفاده از نور شمع و یا كلیدهای كاهنده نور چراغها در رستورانهای رمانتیك ضروری میباشد. تنها با ملایم كردن و كاهش نور نیست كه چهره ما جذاب تر بنظر میرسند، مردمكهای منبسط نیز سودمند هستند.

دانشمندان 2 تصویر از یك زن را به مردان نشان دادند. هر دو تصویر یكسان و مشابه بود یكی از دو تصویر طوری دستكاری شده بود كه مـردمك چشـمـها بـزرگـتـر بـنـظر بـرسنـد. زمانی كه تصویر دستكاری شده را نشان مردان دادند، آنهـا زن را در تـصـویـر دسـتـكاری شده، 2 برابر جذابتر از تصویر واقـعـیـش تـشـخیـص دادنـد. بـروی چهره مردان نیز آزمایش مـشـابـهـی صـورت گـرفـت و بـه زنـان نـشـان داده شـد و نـتایج مشابهی حاصل گشت. همچنین هنگامی كه ما به چیزی علاقه داریم و دوستش می داریم می نگریم، مـردمك چشمانمان باز بزرگتر و متسع می شوند. این را نیز می تـوان تـوسـط تـصـاویـر به اثبات رساند. این بار پژوهشگران تصویر یك زن زیبا را میـان تـعداد زیـادی از تـصـاویر معمولی و پیش پا افتاده قرار دادند سپس تغییر اندازه مـردمـك چـشمهای مردان حین مشاهده آن تصاویر را مورد بررسی قرار دادند. بدون اسـتـثـنـا مـردمـك چـشـمهـای مردان بروی تصویر مورد نظر منبسط می گشت. این یعنی كه هرگـاه شـمـا شـدیدا مجذوب شخصی شده باشید باید تا حالا مردمك چشمانتان مانند حفره های سیاه متسع و بزرگ شده باشد!نوشته شده در تاریخ شنبه 7 آذر 1388 توسط بانو ایرانی | نظرات ()


شما با افراد بسیاری برخورد كرده و در تماس بوده ایــد، اما اخیـرا" بـا شـخـصـی روبـرو شـده ایـد كـه احـســـاس متفاوتی نسبت به وی دارید ولی مطمئن نیستید كه او همان شخصی است كه دنبالش بوده اید. برای رسیدن به جواب خود در این قـسـمـت 10 عـلامـتـی كـه نـشـانمیدهد عاشق او شده اید را می خوانید.نشانه 10

نامزد یا همسر قبلی خود را فراموش كرده اید
معمولا" بعد از برهم خوردن یك رابطه تا زمانی طولانی طرفین به یكدیگر فكر می كنند و اغلب به این می اندیشند كه آیا راه درستی را انتخاب نموده اند یا خیر. بسته به مدت زمان با هم بودن این شك و تردیدها بیشتر نمایان میشوند.
از زمانی كه او را دیده اید، دیگر فكر برگشت به نامزد پیشین خود را به سر راه نمیدهید و تمایلی به برقراری رابطه مـجدد نـدارید. فكر كنید، نامزد قبلی شما دیگر مانند گذشته برایتان جالب نیست.

نشانه 9

نمی توانید به او فكر نكنید
فكر شما سـراسـر از یـاد و انـدیـشـه او اسـت. بـی دلیـل به فـكر شـما مـی آید و از خود میپرسید كه آیا به اندازه نصف اندازه ای كه به او فكر میكنید، او به شما فكر میكند؟ در شگفتید كه در ذهن او چه میگذرد یا حتی فكر تماس گرفتن با او به سرتان میزند ( اما بدلیل ترس از نپذیرفتن او از این كار خودداری میكنید.)
اما وضعیت وخیم تر می شود. با دوسـتان خـود بیرون میروید و به چیزی در ویترین مغازه نگاه می كنید و به این می اندیشیـد كه او تـا چه اندازه به آن شیء بخصوص علاقه مند است .
اگر او آخرین چیزی است كه پیش از خواب به فكر شما می آید و اولیـن چیـزی اسـت كه بعد از بیدار شدن به ذهن شـما خطور می كند - و حتی چندین بار رویای او را دیده اید، دیگر لازم نیست ادامه این مقاله را بخوانید تا بفهمید عاشق شده اید یا نه ( البته برای اطمینان بیشتر ادامه دهید.)

نشانه 8

برای او اهمیت قائلید
اگر عاشق كسی باشید، دوست دارید هـمـه چـیز درمورد او بدانید: اینكه او كیست؟ به چی فكر میكند و چه چیز او را می خنداند. به او و احساساتش واقعا" اهمیت میدهید.
اگر بفردی علاقه حقیقی داشته باشید،اگر او روز بدی داشته باشد و یا بخاطرموضوعی ناراحت باشد، شما نیز غمگین و پریشان میشوید.

نشانه 7

شخصیت و خصوصیاتش برای شما فریبنده و دلربا است
حركات او هنگام غذا خوردن، قدم زدن، صحبت كردن و همچنین عادتهایش در انجام كارهابرای شما شادمانی فراوانی به دنبال خواهد داشت.
او چیزهایی می گوید كه باعث تمایزش با دیگران می شود، و شما این را دوست دارید. علتش را نمی دانید ولـی دانـسـتـنـش نـیـز بـرایـتان اهـمیتی ندارد. شما او را به همین صورتی كه هست دوست دارید.

نشانه 6

ارتباط تنگاتنگی با او دارید
شما نمی توانید عاشق كسی باشید كه با او هیچ تناسخی نداشته باشید. اگر شمـا و او در یك طول موج قرار داشته، و عقاید مشابهی دارید،این یك نشانه محكم محسوب میگردد. هم فكر بودن در مسائل گوناگون، گرفتن تصمیمات مشابه و یكسان حاكی از آن است كه میتوانید عاشق او باشید.

نشانه 5

افراد دیگر، زیاد به چشمتان نمی آیند
با اینكه ممكن است نتوانید از براندازكردن یك زن (یا مرد) زیبا كه از كنار شما رد میشود صرفه نظر كنید، هنگامیكه عاشق باشید، دیگر رادار شما برای رد یابی دیگران خوب كار نكرده و بقیه در مقایسه با فرد مورد علاقه شما جالب نخواهند بود. به علاوه مانند قبل تمایلی به گپ زدن با جنس مخالف نخواهید داشت.

به تدریج احساس خواهید كرد كه او تنها فرد مورد توجه شما در یك جمع است و كسی است كه به دنبالش بوده اید.

نشانه 4

عاشق وقت گذراندن با او هستید
این مسئله ای واضح ولی در عین حال با اهمیت است. شما به دنبال دیــدن او هستید و مهم نیست كه هر دوی شما چه كار خواهید كرد. اخیرا" قـدم زدن بـا او، زیـبا ترین راه گذراندن یك بعد از ظهر است. به علاوه وقتی كه از او دورید، آرزو می كنید كه پیش شما بود.

نشانه 3

مطابق با میل او رفتار میكنید
سعی می نماییـد با اینكه برخی از كارها مثل رفتن به كتابخانه یا نمایـشگاه برای شما خوشایند نـیسـت، ولـی بـخاطـر خـواسـتـه او بدون جبهه گیری و مخالـفـت به انجام آنها میپردازید. متوجه خواهید شـد كه خـود را با امیال و برنـامه های او وفــق داده و در موارد گوناگون همراهیش می كنید.

نشانه 2

اولویتهای دیگر، عقب نشینی میكنند
شما عادت كردید ظهر ها به باشگاه ورزشی برویـد، امـا اگـر او بـرای نـهار وقـت داشـت، ترجیح میدهید با هم به رستوران بروید. شما دیـگر مـانند گذشته آن آدم سخت كوشی نیستید كه كارهای ناتمام خود را آخر هـفـتـه ها با خودش بـه خـانه مـی آورد تـا آنـها را انجام دهد بجایش ترجیح میدهید آخر هفته خود را با او بگذرانید.
لیست كارهای روزانه كه همیشه اصرار در انجام دادن آنها داشتید، اكنون به علت با او بودن دیگر رونقی ندارد و توجهی به آن نمی شود.

نشانه 1

شما به آینده ای فكر میكنید كه او نیز جزئی از آن است
در ذهنتان با او آینده ای نامحدود دارید. این آینده فقط محدود به آخر این هفته نیمشود بلكه سالیان سال ادامه خواهد یافت. وقتی برای سفر بعدی خود برنامه ریزی میكنید، به این فكر میكنید كه برای ماه عسل با او خواهید بود. هنگامیكه برای سه ماه بعد به یك جشن عروسی دعوت میشود، با اینكه سه ماه مانده، از اكنون از او می خواهید كه همراه شما در آن مراسم شركت كند.
طبقه بندی: چگونه به دنیای درونی مردان آگاهی یابیم !، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 7 آذر 1388 توسط بانو ایرانی | نظرات ()


چشمان قهوه ای: سایه های آبی تیره، طوسی، خاکستری و سربی به چمان قهوه ای شما کمک می کنند تا برجسته تر و زیباتر جلوه نمایند

چشمان آبی: سایه قهوه ای ، شتری و خاکستری مایل به قهوه ای چشمان آبی را آبی تر جلوه می دهد

چشمان سبز: سایه های صورتی، عنابی روشن ، ارغوانی روشن و صورتی مایل به قهوه ای تیره چشمان سبز را سبزتر جلوه می دهند

سایه چشم: سایه بر کل پشت چشم می نشیند یعنی فضای بین خط مژه ها و ابروها. در رنگ ها و فرم های مختلف وجود دارد و شامل فرم کرم (که برای پوست های خشک مناسبند) ، مات که برای پوست های چرب مناسبند و مداد که برای هر پوستی مناسب است

ریمل: سابقا فقط به رنگ مشکی وجود داشت اما امروزه شما می توانید در تمام رنگ ها آنها را پیدا کنید. ریمل مشکی فقط برای بلند و پر نشان دادن مژه ها استفاده می شد 
اگر خواستید از ریمل های رنگی استفاده کنید توصیه می کنیم  که از رنگ های تیره تر مانند  سرمه ای یا سربی که نقطه مقابل سبز و آبی هستند استفاده نمایید. ریمل های سبز و آبی بسیار غیر طبیعی جلوه می کنند

ریمل به شکل ظرفی است که دارای فرچه یا عصایی با انتهای برس مانند می باشد. بعضی از فرچه ها منحنی و بعضی صاف هستند و انتخاب آنها بسته به سلیقه و نظر شما داردنوشته شده در تاریخ جمعه 6 آذر 1388 توسط بانو ایرانی | نظرات ()

 

رمز و راز همسرداری

 

انسان موجودی است شدیدا نیازمند عشق و محبت، نیازمند دوست داشتن و دوست داشته شدن. با وجود این، بسیاری از مردم حتی نمی‌دانند كه روابط سالم، چگونه روابطی است. این مقاله با استفاده از منابع و نظرات كارشناسان سعی كرده، قوانین اساسی مربوط به روابط زناشویی راتنظیم كند.
آنچه در زیر می‌خوانید به هیچ‌وجه فهرست كامل و جامعی نیست، بلكه نقطه شروعی برای این كار است. این فهرست را در جایی مثل در یخچال بچسبانید تا همواره در معرض دیدتان باشد. در این باره، ما شما را امتحان نمی‌كنیم، بلكه زندگی این كار را می‌كند.

در انتخاب همسر دقیق و عاقلانه رفتار كنید:
بنا به دلایل بسیار ما مورد توجه دیگرانیم. آنان ما را به یاد یكی از پیشینیانمان می‌اندازند و با دادن هدایای بسیار باعث می‌شوند احساس كنیم كه آدم‌های مهمی هستیم. شما در ارزیابی دوستانتان به شخصیت، خصوصیات، ارزش‌ها، مناعت‌طبع، ارتباط بین حرف تا عمل‌شان و نیز روابط آنها با دیگران توجه می‌كنید. پس همین نكات را هم در انتخاب همسر در نظر بگیرید.

نظر همسرتان را درباره داشتن روابط با دوستان و خویشاوندان بدانید:
آدم‌های مختلف درباره روابطشان با دیگران، باورها و نظرات متفاوت و گاه متضادی دارند. مواظب باشید دل به مهر كسانی ندهید كه در روابطشان صداقت ندارند. چنین افرادی حتی اگر در روابط سالمی قرار گیرند، این عدم‌صداقت و راستی را به وجود می‌آورند.

خواسته‌هایتان را به روشنی بیان كنید:
زندگی مشترك یك بازی كه بر پایه حدس و گمان باشد، نیست. بسیاری از مردم، اعم از مرد و زن از بیان صریح خواسته‌های خود بیم دارند و در نتیجه بر آنها سرپوش می‌گذارند و نتیجه این پنهان‌كاری، نومید شدن از رسیدن به خواسته‌هایشان و خشم گرفتن بر همسری است كه از برآورده كردن خواسته‌های ناگفته آنان كوتاهی كرده است. ایجاد روابط صمیمی با همسر، بدون صداقت و درستی در گفتار و كردار امكان‌پذیر نیست. به یاد داشته باشید كه همسرتان فكرخوان شما نیست، یعنی علم غیب پی بردن به درون و افكار شما را ندارد.

به‌خود و همسرتان به چشم یك تیم دو نفره بنگرید:
یعنی اینكه هر دوی شما، انسان‌های
منحصر به فردی هستید با نگرش‌ها و توانمندی‌های متفاوت؛ و همین تفاوت‌ها بیانگر ارزشمند بودن شما به‌عنوان یك تیم است.

تفاوت‌های نظری‌تان را كنترل كنید:
رمز داشتن روابط موفق در زندگی مشترك، درست برخورد كردن با اختلاف‌نظرها یا به بیان دیگر مدیریت درست این اختلاف‌نظرهاست. اختلاف نظرهای زن و شوهرها، به روابط بین آنها آسیب نمی‌زند. به هنگام بروز اختلاف، كلمات و عبارات ناشایست به كار نبرید. زن و شوهرها باید یاد بگیرند چگونه بر احساسات منفی بر آمده از این اختلافات غلبه كنند و بروز چنین احساساتی در مواقعی كه در كشمكش هستند، تقریبا اجتناب‌ناپذیر است. البته، پیشگیری از بروز اختلافات، حسن تدبیر به حساب نمی‌آید. مثلا اگر همسرتان كاری را انجام می‌دهد كه شما دلیل آن را نمی‌دانید یا اصلا دوست ندارید آن كار را بكند، از او بخواهید دلیلش را برایتان معلوم كند. یادتان باشد: به جای حدس و گمان زدن، با همسرتان گفت‌وگو‌ و موضوع را بررسی كنید.

مسائل را به موقع حل كنید:
اجازه ندهید وجودتان انباشته از خشم شود. تقریبا هر اشتباه یا مشكلی كه در روابط زناشویی روی می‌دهد می‌تواند به احساسات دو طرف آسیب برساند، آنها را رودرروی هم قرار دهد و در نتیجه آنها را از هم دور و یا حتی دشمن كند.

گوش كنید، صادقانه گوش كنید:
بدون هیچ داوری، به نگرانی‌ها و گله‌های همسرتان گوش دهید. بیشتر وقت‌ها، فقط و فقط داشتن كسی كه به حرف‌ها و درددل‌های ما گوش كند، تنها چیزی است كه برای حل مسائل‌مان نیاز داریم. درك یكدیگر در زندگی مشترك، حیاتی است.سعی كنید به مسائل دنیای پیرامون خود از منظر چشم همسرتان نگاه كنید، دنیا را فقط از دریچه چشم خودتان نبینید.

برای حفظ روابط صمیمانه با همسرتان، كوشا باشید:
یكرنگی و یكدلی همین طوری به وجود نمی‌آید. در نبود این یكرنگی و یكدلی، انسان‌ها از هم دور می‌شوند و روابطشان آسیب می‌بیند. داشتن روابط موفق، مستلزم سال‌ها توجهات مستمر است.

هرگز قدرت زیبا جلوه كردن و سر زنده بودن را دست كم نگیرید:
روابط زناشویی، خوب است، اما نجواهای عاشقانه شیرین‌تر است. حفظ روابط زناشویی آسان است، اما ایجاد صمیمیت و نزدیكی مشكل. این كار به صداقت و راستی، صراحت در گفتار، بیان خود، در میان گذاشتن نگرانی‌ها و نیز علایق خود، ترس‌ها، دلتنگی‌ها و همین طور امید و آرزوها نیاز دارد.

به آینده فكر كنید:
ازدواج توافقی است برای گذراندن آینده باهم. همواره خواسته‌ها و آرزوهایتان را با هم در میان بگذارید تا اطمینان یابید كه هر دوی شما در این مسیر باهم هستید. خواسته‌ها و آرزوهای خود را همواره به روز در آورید.

‌به همسرتان وابسته نباشید: وابستگی خوب است اما نه اینكه برای هر كاری یا هر خواسته‌ای كاملا متكی به همسرتان باشید. این وابستگی یا متكی بودن محض، چیزی جز نارضایتی برای هر دوی شما به ارمغان نخواهد آورد. همه ما تا حدی به دوستان، مشاوران یا به همسران خود متكی هستیم. این امر، هم در زنان و هم در مردان وجود دارد.

وقار و اعتماد به نفس خودتان را حفظ كنید: وقتی خودتان را دوست داشته باشید، دوست داشتنی بودن شما برای طرف مقابل نیز آسان‌تر می‌شود. مطالعات نشان می‌دهند كه انسان هر چه پركارتر باشد، اعتماد به نفس‌اش نیز بیشتر می‌شود. داشتن كارهای هدفمند همواره مهم‌ترین راه كسب اعتماد به نفس، تجربه‌اندوزی و تقویت خودشناسی بوده است.
روابط‌تان را با ایجاد علایق و دلبستگی‌هایی در بیرون از زندگی مشتركتان پربار‌تر كنید: هر چه شور و عشق‌تان در زندگی و زندگی مشتركتان بیشتر باشد، روابط زناشویی‌تان نیز گرم‌تر و پربارتر می‌شود. این واقع بینانه نیست كه انتظار داشته باشید یك نفر بتواند تمامی خواسته‌های شما را برآورده سازد.

انرژی خود را حفظ كنید، سالم و با نشاط بمانید: قبول كنید كه تمامی زندگی‌های مشترك، افت‌و‌خیز‌های خودشان را دارند و همیشه حوادث زندگی بر وفق مراد نیست، اما همكاری و همفكری در مواقع سخت، روابط زناشویی را محكم تر می‌كند.

‌ عشق را مطلق تصور نكنید: عشق كالایی نیست كه داشته باشید یا نداشته باشید. عشق احساسی است با فرازونشیب‌هایش و این بستگی به نحوه برخورد شما دارد. و در پایان لازم به یادآوری است كه اگر شیوه‌های نوین برقراری ارتباط را یاد بگیرید، آن‌گاه امواج این احساس زیبا دوباره به سوی شما روان خواهند شد، حتی دلپذیر‌تر از قبل خواهند بود
طبقه بندی: چگونه به دنیای درونی مردان آگاهی یابیم !، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 آذر 1388 توسط بانو ایرانی | نظرات ()

19 ایده جهانى براى مجذوب کردن همسرمان


 

1.همسرتان را عوض نکنید خودتان را عوض کنید.

2. همیشه درون خود را باز بینی کن و در این بازنگری‌ها منصف باش.

3. کنترل زندگى خود را به دست بگیر و هیچ گاه نسخه‌های درمانى دیگران را در زندگى پیاده نکن .

4. هم به خوبی‌هایش فکر کن هم به بدی‌ها. هنگام بحث هردو را مد نظر داشته باش.

5. خود روانپزشک خویشتن باش ، با جملات نیرو بخش و درمان گر بعد از هر دلخوری به خود نیرویی تازه ببخش و بدان که این نیز بگذرد.

6. کمتر صحبت کن و بیشتر عمل. هنگام ناراحتی زیاد سخن نگویید ، عمل کنید ( عمل شما سکوت و چهره شماست) چرا که به هنگام ناراحتی تعادل روحی بر هم میخورد و مسائلی گفته میشود که گاه مشکل را پیچیده تر میکند.

7. عیب‌های همسرت را دوست داشته باش.

8. مردها همه یکسانند این یک روال جهانى است.

9.مسائل کوچک را نادیده بگیر.

10.مقایسه نکنید.هیچگاه همسرت را با دیگری مقایسه نکن چرا که مردها در عین یکسان بودن هرکدام دنیایی خاص دارند.

11.سعی کن اختلاف سلیقه‌هایتان به نزاع نیانجامد . این را بدان که تفاوت‌ها شکاف بوجود نمی آورد عدم تفاهم است که شکاف‌ها را بیشتر میکند. تفاوت در اصل بسیار سازنده است اگر از آن برای تعالى استفاده کنید.

12. وقت آزاد خود را تنظیم کنید.این کار را برای همه اعضاء خانواده انجام دهید و وقتى را هم به پدر بزرگها و مادربزرگها اختصاص دهید با این کار برای خود و والدینتان ارزش قائل‌ می‌شوید.

13. سعی نکن برای همه رفتارهای همسرت دلیل بیابی . چرا که خواستگاه و پرورش گاه هر کدام از ما برایمان رفتار‌هایی را نهادینه میکند .با تلاش و صبر آن دسته از رفتار هاى نادرست را که نهادینه شده از وجود هم محو کنید.

14.عشق پایدار نیازمند احترام و بازگشت بعد از هر دلخوری است.

15. قرار‌های دو نفره را فراموش نکنید. مانند اوائل ازدواج برای او نامه‌های عاشقانه و کوتاه بنویسید و یا با او دریک جای خاطره انگیز قرار بگذارید.

16. با همسرت مثل یک دوست باش و مشکلات خود را همانند یک دوست با او حل کن.

17. با عشق همسرت را رام خود کن.

18. جذابیت خود را همیشه حفظ کنید حتى اگر چندین سال از ازدواجتان مى گذرد.

19. بعضی مواقع با قواعد همسرت در زندگى بازی کن. این نوعی احترام به افکار و منش اوست او قدر این کار را خواهد دانست.
طبقه بندی: چگونه به دنیای درونی مردان آگاهی یابیم !، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 آذر 1388 توسط بانو ایرانی | نظرات ()

 

خانمها مایلند با چه مردانی زندگی كنند ؟

 

حتما در دوران تجردتان مواقعـی پـیـش آمـده كـه شـنــیـده باشـیـد خــانمها معمولا نمی توانند مرد نجیب، حساس وخـوب و مـهـربـان مـورد نـظـر خـود را پـیـدا نمایند. همچنین مطمئنا برای شما هم پیش آمده كه بخواهید آن مرد مورد نـــظر باشید و حتما فكر كرده اید كه نباید در مقابل خانمها
مـقـاومــت زیادی از خود نشان دهید. ولی در كمال نابوری ایــن مورد جواب نخواهد داد، خانمهای زیادی اطراف شــما وجـود خــــواهند داشت اما با هیچ كدام از آنان نمی توانید رابطه عـاشقـانـه داشـته بـاشیـــد و زندگی مشترك شروع كـنـید. در نـهایـت سرگردان می شـــوید كه در چه جهنمی
گرفتار آمده اید.


من این قضیه را برای شما روشن خواهم كرد، تفاوت قابل توجهی بین آنچه كه خانمها از مرد مورد نظرشان انتظار دارند و خصوصیات واقعی آن شخص وجود دارد. به عبارت دیگر، خصوصیات واقعی فرد مورد نظر و اسطوره ای كه طرف مقابل از شخص مورد نظر برای خود ساخته است. آنچه در زیر آمده برخی از عمومی ترین خصوصیات ذكر شده از مرد مورد نظر می باشد، همچنین این مطلب كه آیا این موارد آنقدر صحت دارند كه بتوان روی آنان حساب كرد نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.


مرد حساس

بسیاری از خانمها اذعان می كنند به مرد حساسی علاقه مندند كه از بیان مداوم احساسات خود واهمه نداشته باشد، وقتی این مورد زیاد تكرار می شود با احساس زنانه او هماهنگ است حال هر معنی داشته باشد مهم نیست. این مردی است كه رفتار مردانه ندارد.

بنابراین چنین مردی در نهایت هر زنی را از خود می راند و انتظارات او را نیز بالا می برد (این مورد زمانی روی می دهد كه مرد بسیار احساساتی و نفوذ پذیر باشد). البته این بدان معنا نیست كه خانمها یك انسان بی احساس و حیوان صفت را می پسندند كه همیشه به آنان بی احترامی نماید و اعصاب آنان را خورد كند. بنابراین خانمها به دنبال چه نوع مردی هستند؟ مردی بین دو مورد ذكر شده. مردی كه نه زیاد احساساتی باشد و نه زیاد بی احساس. به عنوان مثال در صورت درگذشت یكی از بستگان نزدیك عادی است كه مردها فریاد بزنند اما این مورد برای بیستم بار به یاد آوری یك نمایش، بسیار غیر عادی خواهد بود.

همچنین، زمانی كه خانمها به شخصی واقعا علاقه مند باشند، رفتار آنان كمی مرموز و عجیب می شود. پس باید بدانید كه چه موقع باید كنار او باشید و چه موقع باید تنهایش بگذارید. به عنوان مثال در صورتی كه به شما با حالتی گریان زنگ بزند چرا كه یكی از بدترین هفته های زندگی اش را گذرانده و شما به خوبی با او رفتار نكنید، اصلا رفتار خوبی نخواهد بود پس عصبی اش نكنید و به او زنگ بزنید.

بر خلاف باور عمومی سن جوانی سن حساس، خوب و پر از سلحشوری و فتوت میباشد. با این وجود خانمها مرد بسیار احساساتی را دوست ندارند، آنها یك مرد واقعی با احساسات مردانه را می پسندند. اما باز هم سخن از تعادل می باشد. چنانچه سعی در تحت تاثیر قرار دادن ما از طریق احساساتی بودن زیاد دارید، احساسات ما را خاموش خواهید كرد، اما چنانچه با اغوش باز در را به روی همسرتان باز كنید و برایش چای بریزید و به او خسته نباشید بگویید، راه درست را بر گزیده اید.


پولدار پولدار

اغلب آقایان فكر می كنند خانمها یك مرد پولدار موفق با ماشین آخر سیستم و آپارتمان مجلل می خواهند. اما درست نیست، چرا كه اغلب خصوصیات خوب آقایان است كه خانمها را تحت تاثیر قرار می دهد نه حسابهای بانكی آنان.

خانمها مردی را خواهند پسندید كه قادر به ایجاد یك زندگی خوب و راحت باشد همچنین بلند پرواز باشد نه اینكه ناگهان ارث پدری به او رسیده و از طریق آن خوشبخت و پولدار شود. چرا كه به قول معروف باد آورده را باد می برد، بنابراین خانهما می خواهند بدانند آیا واقعا مردشان قدرت بدست آوردن پول و جرات چرخاندن یك زندگی را دارد یا نه.

هواداران تام كروز

به غیر از زنان پست و فرومایه و دختران نوجوان، دیگر خانمها از شما انتظار نخواهند داشت كه مانند یك ستاره سینما عمل كنید. آنچه كه آنان از شما انتظار دارند اینست كه از آنچه به دست می آورند، نهایت استفاده را بكنید و به خودتان اهمیت دهید، اعتماد بنفس و جذبه بالائی داشته و توان استفاده از آن در اداره زندگی را داشته باشید. همچنین بدانید كه چه مدلها و رنگهایی به شما می آید و از آنان استفاده نمائید.

سعی كنید كسی نباشید كه در دراز مدت نتیجه معكوس برای خانمها داشته باشید. به خاطر خدا سعی كنید از شخصیت خودتان لذت ببرید و هوش خانمها را با بازی دادنهای مشخص و واضح آزمایش نكنید تا آنان را مجبور كنید دوستتان داشته باشند.


مرد خانواده

زنی كه به دنبال چیزی بیش از یك عیش و نوش زود گذر است می خواهد با مردی باشد كه حداقل از زندگی در بین سرو صدای بچه ها برای خود جهنم نسازد و بچه ها را دوست داشته باشد. لازم نیست كژپنداری كنید و فكر كنید كه زنها به دنبال پدری برای فرزندان متولد نشده شان هستند. این فقط بدین معناست كه چنانچه خانمها برای خود در آینده فرزندی تصور كنند، مایلند شریك زندگی آنان كسی باشد كه مانند آنان فكر كند، بنابراین اگر روزی زنی احساس كند كه باردار است نگران این نباشد كه این قضیه برای همسرش شك بدی است و یا اینكه نگران این نباشد كه همسرش از او بخواهد بچه را سقط كند؛ این مرد مورد علاقه اوست.

همچنین اغلب خانمها مایلند با كسی زندگی كنند كه با افراد خانواده آنان رابطه خوبی داشته باشد و با آنان با احترام و مهربانی برخورد نماید. این قضیه نشان می دهد كه او برای مفهوم خانواده ارزش قائل است و اهمیت یك رابطه خوب و نزدیك داشتن را در خانواده می داند.

خصوصیات دیگری كه زنها در زندگی برای مرد مورد علاقه اشان به دنبال آن هستند عبارتند از:

یك اخلاق خوب كه فقط مختص به شوخی و مزه ریختن با دیگران نمی شود
وفاداری (هیچ زنی وجود یك هوو را تحمل نمی كند)
احترام
مهربانی
گرما
هوشمندی
تفاهم
موارد بالا را به خاطر بسپارید، چرا كه شانس شما برای اینكه مرد مورد علاقه خانمی باشید را افزایش می دهد. نگران نباشید لازم نیست نقش مرد رویائی را بازی كنید كه سوار بر اسب سفید برای خوشبخت كردن خانمی از راه می رسد.
طبقه بندی: چگونه به دنیای درونی مردان آگاهی یابیم !، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 آذر 1388 توسط بانو ایرانی | نظرات ()

 

از این ۸ کار بپرهیز، خانم عزیز!

 

آیا تا به حال شده در حالی که گمان می‌کردید لحظات فوق‌العاده خوبی در کنار همسرتان دارید، ناگهان او عصبانی شده و شروع به ایراد گرفتن از شما کند؟ متاسفانه اغلب خانم‌ها عاداتی دارند که مردها را ناراحت می‌کند...
می‌خواهیم ۸ نمونه از همین عادات را در آستانه روز پدر با هم مرور کنیم:.


۱) جاروبرقی کشیدن در وقتی که وقتش نیست!

ساعت ۸ شب است، همسرتان از محل کار به خانه برگشته و روی کاناپه در حال استراحت و تماشای تلویزیون است. شما که تا به حال مشغول امور دیگر منزل و رسیدگی به کودکان بوده‌اید حال این فرصت را پیدا کرده‌اید که خانه را کمی جارو بکشید، پس با کمال احترام از همسر خود می‌خواهید دقیقه‌ای کودکان را زیر نظر بگیرد و پاهایش را بلند کند تا خانه را جارو بکشید اما متوجه عصبانیت همسرتان می‌شوید.
بهترین راه این است که به او حق داده و جارو کشیدن را به فردا موکول کنید.


۲) غرغر کردن موقعی که او دارد فوتبال می‌بیند

امروز بعد از ظهر از تلویزیون مسابقه فوتبال تیم مورد علاقه همسرتان پخش می‌شود. اما شما از فوتبال یا تیم مورد علاقه او متنفرید، بنابراین مدام در حالی که او در حال تماشای تلویزیون است در خانه راه می‌روید، غرغر می‌کنید و از تیم او یا حتی تماشای فوتبالش ایراد می‌گیرید. او که از کار شما کلافه شده ممکن است کاملا محترمانه از شما بخواهد ساکت باشید. نباید از عکس‌العمل همسرتان ناراحت شوید. فراموش نکنید در یک خانواده هر کسی حق دارد به علایق خود مشغول شود، اگر شما فوتبال دوست ندارید بهتر است آن ساعت برای گردش با دوستان‌تان قرار بگذارید یا به خرید بروید.


۳) بگو منو دوست داری بگو

به رستوران رفته‌اید و ساعات بسیار خوبی را با هم گذرانده‌اید. حال به خانه برمی‌گردید و در کنار همسرتان که مشغول تماشای تلویزیون است می‌نشینید و شروع می‌کنید به پرسیدن سوالات رمانتیک نظیر «چه‌قدر من رو دوست داری؟» ممکن است ابتدا همسرتان با گفتن یک یا دو جمله احساسش را به شما بیان می‌کند اما اگر سوالات ادامه یابد، ساکت شود و شما گمان کنید به شما بی‌علاقه است یا حوصله‌تان را ندارد. پرسیدن سوالات عاشقانه خوب است اما هر چیز زمانی دارد.


۴) کی بود؟ چی بود؟ کجا بودی؟

«کی بود زنگ زد؟» «چی می‌خواست؟» «خوب تو بهش چه گفتی؟»
گاهی اوقات زنان بدون آنکه منظور خاصی داشته باشند، همسرانشان را بیش از حد سوال پیچ می‌کنند. در اینجاست که صبر همسران ممکن است تمام شود. فراموش نکنید بهترین کار این است که هرگز خیلی در کارهای همسرتان دخالت نکنید. اجازه دهید هر فردی زندگی شخصی خود را داشته باشد. وقتی اجازه می‌دهید همسرتان در زندگی شخصی‌اش رازهایی را برای خود نگه دارد، زندگی مشترک شما باثبات‌تر خواهد بود.


۵) ادب کردن شوهر

گاهی زنان با همسران خود مثل کودکان برخورد می‌کنند. مثلا مدام به او یادآوری می‌کنند که به دندانپزشک مراجعه کند. فراموش نکند نان بخرد. روغن ماشین‌ را چک کند و... این حرف‌ها تنها می‌تواند سبب عصبانی شدن همسرتان شود. او ازدواج نکرده تا کسی همانند مادرش مدام او را نصیحت کند. اگر کاری را فراموش می‌کند تنها یک بار به او گوشزد کنید و قبل از آنکه نظرتان را در مورد کاری بدهید، منتظر شوید تا خود او درباره آن صحبت کند یا نظرتان را بخواهد.


۶) افتادن از آن طرف بام

مدام به همسرتان زنگ می‌زنید، می‌خواهید تنها با او بیرون بروید و دوری‌اش را نمی‌توانید تحمل کنید؟ مردان شاید در ماه‌های اول ازدواج این روند را تحمل کند اما بعد از این عادت شما عصبانی خواهند شد. اجازه بدهید ساعاتی از روز را به حال خودش باشد و همراه با همکارانش ساعاتی را خوش بگذراند.


۷) الان میام!

ساعت ۸ به تولد یکی از دوستان همسرتان دعوت شده‌اید و با آنکه همسرتان نیم ساعت است آماده روی کاناپه نشسته. شما هنوز به دنبال این هستید که چه روسری با پیراهن‌تان جور است و او مدام تکرار می‌کند که زود باش، همین لباس خوب است و... تا آنکه در نهایت از دست شما عصبانی می‌شود. بهترین کار این است که شما یک یا دو ساعت پیش از ساعت مقرر انجام کارهای خود را آغاز کنید تا وقتی او آماده می‌شود شما دیگر کاری برای انجام دادن نداشته باشید.


۸) انتقاد از مادرشوهر

«مادرت را خیلی دوست دارم ولی بهتر بود قبل از آنکه بیان حداقل اول زنگ می‌زدند.» شاید حق با شما باشد ولی حتی یک انتقاد محترمانه از مادر همسرتان ممکن است او را ناراحت کند. اگر می‌خواهید در دید همسرتان و خانواده‌اش بهترین باشید هرگز از مادر همسرتان ایراد نگیرد.
طبقه بندی: هنر خانه داری،  چگونه به دنیای درونی مردان آگاهی یابیم !، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 آذر 1388 توسط بانو ایرانی | نظرات ()

 

هفت راز همسران خوشبخت

 

۱) زوج های موفق خواسته ها و انتظارات خود را به صراحت می گویند.

زوج های موفق قبل از ازدواج، توقعاتی كه از یكدیگر دارند مطرح می كنند، اگر توافق اساسی با هم ندارند (برای مثال مرد فرزند می خواهد ولی خانم مخالف است)، می توانند به شروع و یا خاتمه ازدواج به طور جدی فكر كنند. بعد از ازدواج، زوج های موفق به طور منظم در مورد توقعات و انتظاراتشان با هم صحبت می كنند و اگر اختلافی پیش آمد، آن را به زمان دیگری موكول می كنند تا همدیگر را درك كنند و به توافق برسند.2) زوج های موفق فردیت خود را حفظ می كنند.

بعد از ازدواج استقلال زوج ها كم می شود اگر افراد فرزند داشته باشند روز به روز وابستگی بیشتر می شود و گاهی افراد احساس خستگی می كنند. زوج های موفق می دانند حتی اگر به هم علاقه داشته باشند، گاهی احساس خستگی می كنند. آنان یكدیگر را تشویق می كنند تا همیشه"ما" نباشند و زمانی هم برای "خود" داشته باشند و به كارهای مورد علاقه خود بپردازند.بدین ترتیب زوج فردیت خود را حفظ می كند و زندگی ، شاداب می شود.۳) زوج های موفق همدیگر را مركز توجه قرار می دهند.

آنان همدیگر را دست كم نمی گیرند و همیشه به فكر خوشبختی همسر خود و خانواده هستند. معمولاً افراد چند سال پس از ازدواج مانند سال های اول به هم توجه نمی كنند. ولی زوج های موفق، كارهای كوچك نظیر اولویت قرار دادن نیازها و كارهای همسر و كارهای بزرگ نظیر احترام و گوش كردن به حرف های هم را مدنظر قرار می دهند. ازدواج دریای تغییرات است. شما اغلب فراموش می كنید همسرتان مهم است و به او توجه نمی كنید. درعوض به كار، سرگرمی و دوستان اهمیت می دهید ولی زوج های موفق همدیگر را مركز توجه قرار می دهند.۴) زوج های موفق روش های حل اختلاف را می آموزند.

"جان گاتمن" روانشناس كه ۲۰ سال زندگی زوج ها را مطالعه كرده، عامل اصلی موفقیت یا شكست ازدواج را توانایی، یا عدم توانایی حل اختلافات می داند. حتی اگر همسرتان و شما كاملاً با هم یكی باشید ، گاهی با نظر هم موافق نیستید و این مخالفت باعث ناراحتی می شود. نباید به اعتیاد، خشونت و ... رو بیاورید. اگر خواسته شما و همسرتان با هم فرق دارد، باید آن را حل كنید. زوج های موفق با هم صحبت می كنند، حتی اگر احساس بدی نسبت به هم دارند. آنان در مورد اختلافات و مخالفت ها با هم مذاكره می كنند تا به نتیجه عادلانه برسند. آنان از یكدیگر حمایت می كنند و غـُر نمی زنند. آنان می پذیرند در مواردی عشق ، برتر از پیروزی است.۵) زوج های موفق با هم رشد می كنند.

مسلماً فردی كه امروز با او ازدواج می كنید،۱۰ سال آینده متفاوت خواهد بود. شما هر دو تغییر می كنید. به ویژه در شرایط سخت زندگی مانند از دست دادن والدین . زوج های موفق می دانند كه یكی یا هر دو در طول زندگی تغییر می كنند و قواعد عوض می شود. پس لازم است تغییر كنید تا بتوانید روابط در حال تغییر را عوض كنید.۶) زوج های موفق برای حفظ روابط می كوشند.

زوج های موفق به طور منظم وضعیت زندگی خود را بررسی كرده و با هم صحبت می كنند تا از شادی و رضایت هر دو از زندگی مشترك مطمئن شوند. اگر یكی ، یا هر دو شما از زندگی مشترك ناراضی هستید، مشكلتان را حل كنید.۷) از مراجعه به مشاور خجالت نكشید.

زوج های موفق قبل از مراجعه به مشاور، سند طلاق را امضا نمی كنند. آنان می كوشند كه مشكلات را در اولین فرصت حل كنند.

 نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 آذر 1388 توسط بانو ایرانی | نظرات ()
(تعداد کل صفحات:10)      1   2   3   4   5   6   7   ...  

درباره وبلاگ
موضوعات
مطالب اخیر
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوند ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :